Neta.pl - KreatywniProjektowanie stron / Tłoczenie płyt / Nadruki na płytach CD, DVD / Usługi poligraficzne

  Infolinia+48 32 269 40 69
  Tel kom.505 968 788

Regulamin usług hostingowych

 1. Niniejszy regulamin Neta.pl dotyczy usług hostingowych wymienionych w opublikowanej ofercie. Uruchomienie dowolnej usługi hostingowej (również na okres testów) traktowane jest jako bezwarunkowa akceptacja niniejszego regulaminu.
   
 2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach koniecznych do świadczenia usług oraz wystawiania faktur VAT za dostarczane usługi.
   
 3. Za wszystkie usługi pobierane są opłaty określone w cenniku Neta.pl. Niektóre funkcje usług oraz wybrane usługi dostępne są po opłaceniu abonamentu oraz pod warunkiem zgłoszenia przez Abonenta chęci korzystania z nich. Część z tych usług jest dodatkowo płatna.
   
 4. Abonent, który zamówił serwer wirtualny ma możliwość korzystać z niego przez 14 dni od daty aktywacji za darmo. Aby korzystać z usługi po tym okresie należy dokonać opłaty abonamentowej zgodnie z cennikiem bądź indywidualną ofertą przygotowaną przez Neta.pl. Jeżeli abonent nie dokona opłaty abonamentowej przed zakończeniem okresu testowego, usługa zostanie wyłączona po 14 dniach od daty aktywacji. Neta.pl informuje abonenta 7 dni przed upływem opłaconego okresu rozrachunkowego o konieczności wniesienia opłaty za następny okres rozliczeniowy.
   
 5. Neta.pl zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przekazywanych informacji. Dostęp do zasobów Abonenta istnieje wyłącznie za podaniem określonego przez niego hasła. Neta.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego dostępu do korespondencji przez osoby do tego nieupoważnione, które otrzymały bądź złamały hasło dostępu.
   
 6. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Zobowiązany jest on do przestrzegania zarówno zasad Netykiety jak i wnoszenia opłat abonamentowych w terminach widniejących na fakturze. W przypadku naruszenia terminów płatności usługa może zostać zablokowana w terminie 7 dni od upływu terminu płatności.
   
 7. Abonentowi przysługuje w ramach wykupionej usługi miesięczny limit ruchu z i do sieci Internet w wysokości określonej w ofercie dla wykupionej przez niego usługi. Do transferu wlicza się ruch generowany przez strony WWW (dwustronnie), ftp (dwustronnie) oraz pocztę (tylko wysyłanie). W trakcie trwania 14-dniowego okresu testowego usługi, usługa może zostać zawieszona po przekroczeniu 1GB transferu do czasu opłacenia abonamentu. Niewykorzystany transfer miesięczny nie przechodzi na następny miesiąc kalendarzowy. Administrator Neta.pl informuje Abonenta w przypadku przekroczenia przysługującego transferu miesięcznego o tym fakcie. Abonent jest zobowiązany do wykupienia dodatkowego transferu oraz dokonania wpłaty za niego w terminie 14 dni od momentu przekroczenia transferu. Dodatkowy transfer nie przechodzi na kolejny miesiąc. W przypadku braku zakupu dodatkowego transferu przez Abonenta terminie 14 dni od momentu przekroczenia, dostęp do usługi zostaje zablokowany.
   
 8. Abonentowi przysługuje w ramach wykupionej usługi dostęp do bazy danych MySQL/PostgreSQL. Łączna pojemność wszystkich baz jest określona w szczegółowym opisie każdej usługi. Administrator Neta.pl informuje Abonenta w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości bazy danych. Abonent jest zobowiązany do wykupienia dodatkowej pojemności oraz dokonania wpłaty w terminie 14 dni od momentu przekroczenia maksymalnej pojemności bazy. Dodatkowy dostęp do bazy jest rozliczany miesięcznie. W przypadku braku zakupu dodatkowej pojemności dostęp do bazy zostaje zablokowany.
   
 9. Neta.pl zabrania publikowania treści związanych z satanizmem, hackingiem bądź crackingiem, treści pornograficznych jak i związanych z naruszaniem praw autorskich a także wszelkich informacji szkalujących osoby trzecie. Nie wolno udostępniać zainstalowanych skryptów do obsługi obcych formularzy, systemy wymiany bannerów itp. zastosowań, które powodują nadmierne generowanie ruchu lub też w inny sposób znacząco obciążają nasze serwery. W przypadku naruszenia tych zasad Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia kont Abonenta.
   
 10. Neta.pl zastrzega sobie prawo usunięcia bądź nieaktywowania kont abonentowi w przypadku podania w formularzu zamówienia nieprawdziwych, błędnych, bądź też niekompletnych danych.
   
 11. Udostępnione Abonentowi usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Abonenci świadczący własne usługi internetowe na bazie usług Neta.pl są zobowiązania do poinformowania wszystkich swoich Klientów korzystających z tych usług z warunkami korzystania z nich.
 12. Za przekazywane treści odpowiada wyłącznie Abonent udostępnionej usługi.
   
 13. Abonent ma dostęp do panelu administracyjnego swojego konta pocztowego jak i konta serwera wirtualnego poprzez serwis WWW. Neta.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu panelu administracyjnego. Abonent w przypadku wykrycia nieprawidłowości zobowiązany jest do poinformowania Administratora o błędach. Administrator systemu informuje autora panelu administracyjnego o błędach w jego oprogramowaniu w celu ich usunięcia.
   
 14. Neta.pl nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień w otrzymaniu lub przesyłaniu danych związanych z awarią łączy transmisyjnych oraz przyczyn o charakterze siły wyższej.
   
 15. Neta.pl ma prawo zablokować dostęp do serwera w przypadku nie uregulowania w terminie FV za serwer bądź jeśli Abonent zamówił inne usługi/produkty w firmie Neta.pl i nie zostały one opłacone w terminie.
   
 16. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, z 30 - dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać zgłoszone nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem miesiąca. W przypadku rezygnacji Abonenta z usług przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Abonent może zakończyć współpracę przed zakończeniem okresu rozliczeniowego godząc się tym samym na przepadek wniesionej opłaty.
   
 17. Neta.pl ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy: Abonent zalega z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni, naruszy zasady obowiązującego regulaminu, będzie łamał ogólno przyjęte zasady netykiety lub wysyłał spam.
   
 18. Abonent oświadcza że zapoznał się z parametrami bezpieczeństwa serwera które podane są na stronie: http://www.netaserwer.pl/pl/p/oferta/hosting/wielkosci-parametrow-bezpieczenstwa/117/
   
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


O firmie

W ramach usług hostingowych można samodzielnie aktywować skrzynki pocztowe, konta WWW/FTP, bazy MySQL.

Najważniejszą zaletą naszych usług jest szybkość serwerów. Nasz DataCenter znajduje się w Polsce a przepustowość łącz STM1 to 155 Mb/s oraz STM4 622 Mb/s.

Oferujemy 14 dniowy okres próbny w którym bez żadnych zobowiązań możesz sprawdzić jakość naszych usług.

Efektywna promocja, szybka komunikacja czy handel elektroniczny to tylko część możliwości jakie oferuje usługa hostingowa.

Porównanie

Szukasz Pomocy

Masz problem z skonfugurowaniem programu pocztowego, serwerem WWW, zapraszamy do działu Pomoc.

Pomoc

Opublikowane na stronie materiały oraz informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Do powyższych cen należy uzględnić podatek VAT w wysokości 23%